Oferty pracy poszukaj pracy z PL.JobBaloon.com
  • stanowisko, firma, zawód
  • Miasto lub województwo

Białystok

Oferty pracy w Białymstoku

Białystok jest głównym ośrodkiem gospodarki, nauki i kultury w województwie podlaskim. Wraz z okolicznymi gminami tworzy białostocką aglomerację.

Białystok słynie z dobrze rozwiniętego przemysłu włókienniczego oraz produkcji podzespołów elektronicznych. W ostatnich latach bardzo dobrze rozwinął się przemysł metalowy, spożywczy, materiałów budowlanych i drzewny. Miasto pełni rolę ważnego węzła komunikacyjnego. W Białymstoku swoją siedzibę ma wiele wyższych uczelni, m.in. Akademia Medyczna, Politechnika Białostocka, filia Uniwersytetu Warszawskiego. W ostatnich latach położono nacisk na rozwój sektora usług i turystyki oraz ochronę środowiska i rozwój energetyki odnawialnej.

Gospodarka i infrastruktura

Białystok jest znaczącym ośrodkiem przemysłu włókienniczego. W mieście dobrze rozwija się przemysł elektromaszynowy, drzewny i spożywczy. W Białymstoku kwitnie przemysł materiałów budowlanych. Od lat prężnie funkcjonują huta szkła i elektrociepłownia. Miasto jest ważnym ośrodkiem handlu ze wschodem. W Białymstoku funkcjonuje Centrum Promocji Rynku Wschodniego. W ośrodku województwa podlaskiego odbywają się międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze, Żywności i Przetwórstwa, Tekstylno­Odzieżowe i Konsumpcyjne.

Walory zabytkowe i przyrodnicze

Białystok leży na obszarze określanym jako Zielone Płuca Polski. Około 1/3 miasta zajmują rozległe tereny zielone. Parki, skwery i lasy dodają ośrodkowi uroku. W obrębie Białegostoku mieszczą się dwa rezerwaty przyrody, których łączna powierzchnia wynosi 105 ha. Są to pozostałości Puszczy Knyszyńskiej. W sąsiedztwie aglomeracji rozciąga się Narwiański Park Narodowy. Unikatowe usytuowanie rezerwatów przyrody przyczyniło się do przyjęcia Białegostoku do międzynarodowego projektu Sieci Zdrowych Miast prowadzonego przez WHO. Miasto nie jest pozbawione walorów zabytkowych. Nowoczesna infrastruktura kontrastuje z gotyckimi, renesansowymi i barokowymi budynkami.