Oferty pracy poszukaj pracy z PL.JobBaloon.com
  • stanowisko, firma, zawód
  • Miasto lub województwo

Bytom

Oferty pracy w Bytomiu

Bytom jest miastem położonym na Wyżynie Śląskiej. Ośrodek otrzymał prawa miejskie już w XIII wieku, dlatego uchodzi za miasto o bogatej historii i tradycji.

W latach 1919-1921 Bytom był siedzibą polskiego Komisariatu Plebiscytowego. Po przeprowadzonym plebiscycie miasto znalazło się w granicach Niemiec. W czasie II wojny światowej znajdowały się tam dwa podobozy obozu koncentracyjnego Auschwitz. Dopiero w 1945 r. miasto powróciło do Polski.

Gospodarka i infrastruktura

Bytom pełni rolę ważnego ośrodka górniczo-hutniczego. Na jego obszarze znajduje się sześć kopalń węgla kamiennego i dwie huty żelaza. Przemysł energetyczny, gumowy i maszynowy są dobrze rozwinięte. Bytom jest jednym z największych miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Ośrodek pełni rolę dużego węzła kolejowego. Handel jest jednym z głównych filarów miejskiej gospodarki. Centrum i Rynek są największa siedzibą sprzedawców gminy. W mieście działa wiele centrów handlowych, supermarketów i hipermarketów. Od 2008 r. funkcjonuje Bytomski Park Przemysłowy zarządzany przez Górnośląską Agencję Przekształceń przedsiębiorstw.  W BPP prowadzi działalność szereg firm z sektora usług i produkcji. Są to głównie firmy zajmujące się produkcją konstrukcji stalowych, dystrybucją wyrobów hutniczych oraz produkcja sygnalizacji ostrzegawczej pojazdów. Bytomski Park Przemysłowy oferuje wsparcie doradczo-szkoleniowe, pożyczki, kojarzenie partnerów gospodarczych oraz pomoc przy poszukiwaniu źródeł finansowania działalności i pozyskaniu środków unijnych.

Walory przyrodnicze i zabytkowe

Bytom jest miastem o wybitnych walorach zabytkowych. Został tam zachowany urbanistyczny układ średniowiecznego miasta, który jest charakterystyczny dla ówczesnych ośrodków lokowanych na prawie niemieckim. Inne bytomskie zabytki to park miejski, Kościół św. Wojciecha, barokowy Kościół Świętego Ducha, neoromański Kościół św. Jacka oraz wyjątkowe Wzgórze św. Małgorzaty, gdzie od XI wieku istniał warowny gród. Współcześnie na wzniesieniu znajduje się kościół św. Małgorzaty z cmentarzem parafialnym. Kultura reprezentuje stosunkowo dobry poziom. W mieście znajdują się kina, teatr i opera, chór, biblioteka i muzeum. W Bytomiu działa obecnie szereg galerii sztuki. Walory zabytkowe i przyrodnicze sprzyjają rozwojowi turystyki. W okolicy przebiega wiele znakowanych i spacerowych szlaków turystycznych. Baza noclegowa obejmuje kilka hoteli i pensjonatów. Do głównych atrakcji należy Miasteczko Śląskie Zalew, najstarszy tramwaj w Polsce, wspomniane już Stare Miasto oraz centrum sportowo-rekreacyjne Dolomity Sportowe Dolina. Na terenie Bytomia utworzono dwa rezerwaty przyrody.

Rynek pracy

Stopa bezrobocia w Bytomiu wynosi 21,5%. Bezrobocie wykazuje tendencję wzrostową. Największy problem ze znalezieniem pracy mają kartografowie i geodeci, kasjerzy bankowi i pokrewni, matematycy, statystycy i pokrewni oraz nauczyciele. Najłatwiej znaleźć pracę operatorom maszyn budowlanych i drogowych (m.in. walca, dźwigu samojezdnego). Ze znalezieniem zatrudnienia nie będą mieć tez wykwalifikowani robotnicy w budownictwie (np. murarze, tynkarze, dekarze, zbrojarze, elektrycy, posadzkarze, cieśle). W gronie zawodów uznanych za deficytowe znajdują się też wykwalifikowani ekonomiści ze specjalnością księgowość lub finanse i rachunkowość, sprzedawcy w centrach sprzedaży telefonicznej lub internetowej, personel medyczny i specjaliści ds. rynku nieruchomości.