Oferty pracy poszukaj pracy z PL.JobBaloon.com
  • stanowisko, firma, zawód
  • Miasto lub województwo

Chorzów

Oferty pracy w Chorzowie

Chorzów jest miastem położonym w środkowej części Zagłębia Górnośląskiego na Wyżynie Śląskiej. Należy do grona dużych ośrodków przemysłowych.

W okresie średniowiecza rozwijało się tam górnictwo ołowiu i srebra. Do dynamicznego rozwoju miasta doszło w XVIII wieku po odkryciu złóż węgla kamiennego. Osadnictwo rozpoczęło się na dobre dopiero w XIX wieku. W okresie okupacji hitlerowskiej działał tam obóz koncentracyjny. W 1945 r. Chorzów znalazł się w Polsce w 1945 r. Po wojnie miasto zaczęło się rozwijać pod względem gospodarczym.

Gospodarka i infrastruktura

Chorzów jest ośrodkiem silnie rozwiniętego przemysłu wydobywczego oraz hutniczego i chemicznego. Dobre perspektywy rozwoju posiada również sektor elektromaszynowy, spożywczy i energetyczny. Miasto pełni rolę ważnego węzła kolejowego. Historia miasta jest ściśle związana z rozwojem górnictwa i hutnictwa oraz przemysłu energetycznego i chemicznego. Współcześnie wspomniane gałęzie przemysłu nie odgrywają już tak dużej roli. W wyniku przemian gospodarczych doszło do restrukturyzacji zakładów pracy. Od końca lat 80. rozwija się handel reprezentowany przez centra handlowe i supermarkety. Lukę w chorzowskiej gospodarce uzupełniły małe i średnie przedsiębiorstwa usługowo-handlowe.

Walory zabytkowe i przyrodnicze

Miasto pełni rolę centrum wypoczynku i rekreacji mieszkańców Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W Chorzowie znajduje się Park Kultury i Wypoczynku, gdzie mieści się obserwatorium astronomiczne, ogród zoologiczny, stadion i planetarium. Obecnie działa tam również kąpielisko, tor regatowy i wesołe miasteczko.

Rynek pracy

Stopa bezrobocia w Chorzowie oscyluje wokół 10,2%. W mieście jest zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę kierowniczą. Pracodawcy potrzebują menadżerów i liderów, którzy pokierują zespołem pracowników i podniosą efektywność produkcji lub jakość wykonywanych usług. Pojawiło się też zapotrzebowanie na osoby posiadające doświadczenie w zakresie handlu (m.in. sprzedawców, przedstawicieli handlowych). Zdecydowana większość ofert pracy dotyczy pracy fizycznej. Są to oferty kierowane zarówno do osób z wykształceniem zawodowym i średnim (m.in. kucharz, krawiec), jak również do osób posiadających określone kwalifikacje (np. kierowca samochodu ciężarowego, operator wózka widłowego). Osoby nieposiadające ani średniego, ani wyższego wykształcenia, specjalnych kwalifikacji zawodowych i doświadczenia również mogą znaleźć odpowiednią ofertę zatrudnienia (m.in. magazynier, pracownik ochrony fizycznej bez licencji).