Oferty pracy poszukaj pracy z PL.JobBaloon.com
  • stanowisko, firma, zawód
  • Miasto lub województwo

Dąbrowa Górnicza

Oferty pracy w Dąbrowie Górniczej

Dąbrowa Górnicza jest miastem położonym na styku Wyżyny Katowickiej i Garbu Tarnogórskiego. Nieopodal przepływają malownicze rzeki – Czarna Przemsza i Biała Przemsza.

Miasto jest usytuowane na wschodnim krańcu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Początkowo rozwijało się jako górnicza osada przy kopalni Reden. Na początku XIX wieku niewielki ośrodek przekształcił się w centrum Zagłębia Dąbrowskiego. Dąbrowa Górnicza otrzymała prawa miejskie dopiero w 1916 r.

Gospodarka i infrastruktura

Dąbrowa Górnicza jest dziś jednym z ważniejszych ośrodków miejskich położonych w granicach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Przemysł wydobywczy jest dobrze rozwinięty, co przyczyniło się do rozkwitu przemysłu ciężkiego, w tym głównie hutnictwa. Dobre perspektywy rozwoju ma również przemysł szklarski, metalowy i elektromaszynowy. W mieście działa wiele mniejszych zakładów reprezentujących różne branże. Dąbrowa Górnicza jest węzłem komunikacji drogowej i kolejowej. W mieście znajduje się największa huta stali ArcelorMittal Poland oddział Dąbrowa Górnicza oraz Koksownia Przyjaźń założona w 1834 r. Huta Bankowa. Prosperująca w mieście huta szkła należy do koncernu Saint-Gobain. W 1996 r. została wyznaczona podstrefa sosnowiecko-dąbrowska Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Obejmuje ona cztery obręby, a jej charakterystyczną cecha jest terytorialne rozproszenie terytorialne obszarów przeznaczonych pod inwestycje, a także ich położenie w pobliżu przedsiębiorstw poddanych restrukturyzacji. W Dąbrowie Górniczej znajduje się pięć miejskich targowisk. Handel rozwija się niezbyt dynamicznie.

Walory przyrodnicze i zabytkowe

Nad sztucznym zbiornikiem wodnym Pogoria jest usytuowany ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy. Dąbrowa Górnicza pełni rolę ważnego ośrodka kulturalnego na Górnym Śląsku. Zieleń miejska jest zorganizowana w formie kilku parków, m.in. Park Hallera, Park Śródmiejski Małpi Gaj oraz Park Tysiąclecia. Do głównych atrakcji należą Park Krajobrazowy Orlich Gniazd oraz Pustynia Błędowska. Mieszkańcy chętnie spędzają czas w Parku Wodnym Nemo.

Rynek pracy

Stopa bezrobocia w Dąbrowie Górniczej wynosi około 12%. Problem ze znalezieniem zatrudnienia mają technik ekonomista, elektromonter zakładowy, pedagog, szwaczka, elektromechanik elektrycznych przyrządów pomiarowych i specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych. Inne zawody nadwyżkowe na rynku pracy Dąbrowy Górniczej to plastyk, technik ogrodnik, technik ochrony środowiska oraz specjalista do spraw organizacji usług, gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych. Oferty pracy są skierowane do sortowaczy surowców wtórnych, spawaczów metodą MAG, opiekunów w domu pomocy społecznej, monterów izolacji budowlanych, monter maszyn elektrycznych oraz operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie oraz monterów sieci wodnych i katalizacyjnych.