Oferty pracy poszukaj pracy z PL.JobBaloon.com
  • stanowisko, firma, zawód
  • Miasto lub województwo

Gdynia

Oferty pracy w Gdynii

Gdynia jest miastem położonym nad Zatoką Gdańską w obrębie malowniczego Pobrzeża Gdańskiego. Początkowo była własnością klasztoru w Kartuzach. Sytuacja uległa zmianie w 1922 r. gdy rozpoczęto budowę portu.

Symboliczne otwarcie gdyńskiego portu wojennego i handlowego nastąpiło 23 kwietnia 1923 r. Trzy lata później Gdynia otrzymała prawa miejskie. Podczas II wojny światowej doszło do wielu zniszczeń, które zostały szybko usunięte po zakończeniu konfliktu. Miasto zostało szybko odbudowane. Dziś pełni rolę ważnego ośrodka kulturalnego i naukowego.

Gospodarka i infrastruktura

Gdynia jest jednym z głównych portów handlowych Polski specjalizującym się w kontenerowych przeładunkach. W mieście funkcjonuje również port pasażerski i rybacki. Na Oksywiu funkcjonuje baza marynarki wojennej. W Gdyni działają również dwie stocznie. Przemysł przetwórczy, elektrotechniczny, maszynowy i metalowy są silnie rozwinięte. Dobre perspektywy rozwoju posiada również przetwórstwo spożywcze. Gdynia jest ważnym węzłem komunikacji morskiej, który wraz z Gdańskiem i Sopotem tworzy jeden zespół miejski zwany Trójmiastem. W 2001 r. powstał Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, który zajmuje obszar 6 ha w centrum miasta. Tereny zostały zrewitalizowane i zagospodarowane dla potrzeb nowoczesnych przedsiębiorstw. W tamach PPNT działa Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej. Zajmuje się on informowaniem, szkoleniem i doradzaniem w zakresie ochrony własności intelektualnej i wiedzy patentowej. Kompleks Konferencyjno-Wystawienniczy PPNT umożliwia organizowanie spotkań biznesowych i nawiązywanie trwałych kontaktów z partnerami gospodarczymi.

Walory przyrodnicze i zabytkowe

Walory krajobrazowe Gdyni wiążą się z pięknem Morza Bałtyckiego oraz okolicznych plaż i lasów.  W mieście znajduje się kilka ważnych zabytków, m.in. zespół dworski w Orłowie oraz gotycki kościół na Oksywiu. Gdynia może się poszczycić rozległymi nadmorskimi terenami spacerowymi. W gdyńskiej marinie są prowadzone szkolenia żeglarskie. Na Molu Południowym znajduje się Akwarium Gdyńskie. W administracyjnych granicach miasta oraz wokół nich rozciągają się lasy i tereny zielone oraz pagórkowate krajobrazy będące pozostałością pradoliny.

Rynek pracy

Stopa bezrobocia w Gdyni wynosi 21,4%. Najmniejszy problem ze znalezieniem pracy ma spawacz metodą MAG, spawacz metodą TIG, monter elektronik, agent ubezpieczeniowy, tapicer meblowy, główny księgowy, operator obrabiarek skrawających., operator obrabiarek sterowanych numerycznie, stolarz meblowy, doradca finansowy i opiekunka domowa. Inne zawody deficytowe w Gdyni to technik masażysta, elektryk, konserwator budynków, robotnik gospodarczy i przedstawiciel handlowy. Największy problem ze znalezieniem pracy w Gdyni mają technik informatyk, sprzedawca, architekt, kierownik działu sprzedaży, logistyk, psycholog, hydraulik, lakiernik samochodowy i kierowca samochodu ciężarowego. Inne zawody, które należą do nadwyżkowych profesji to cieśla, monter urządzeń chłodniczych i gastronomicznych, asystent prawny, dekarz, technik elektryk i kierownik działu produkcji.