Oferty pracy poszukaj pracy z PL.JobBaloon.com
  • stanowisko, firma, zawód
  • Miasto lub województwo

Gliwice

Oferty pracy w Gliwicach

Gliwice są miastem położonym na Wyżynie Śląskiej na zachodnim krańcu aglomeracji Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Współcześnie Gliwice są ważnym ośrodkiem kulturalnym i naukowym. W mieście swą siedzibę ma kilka wyższych uczelni, między innymi Politechnika Śląska i szereg instytutów badawczych.

Gospodarka i infrastruktura

Gliwice są dużym ośrodkiem przemysłowym. Przemysł wydobywczy, hutniczy, metalowy i maszynowy reprezentują bardzo dobry poziom. Sektor chemiczny i przetwórstwa spożywczego są dobrze rozwinięte. W Gliwicach funkcjonują dwie kopalnie węgla kamiennego, dwie huty żelaza i walcownia metali. Miasto jest ważnym ośrodkiem przemysłu zbrojeniowego. Są tam produkowane czołgi. Na jego terenie znajduje się też fabryka samochodów osobowych firmy Opel. Prężnie funkcjonuje jedna z największych kopalń węgla kamiennego w Europie KWK Sośnica Makoszowy. W Gliwicach znajduje się siedziba największego polskiego producenta i dystrybutora odczynników chemicznych POCH S.A. W mieście funkcjonuje Technopark Gliwicki, który wspiera przedsiębiorców i promuje lokalne firmy. W czerwcu 1996 r. utworzono Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Infrastruktura jest dość dobrze rozwinięta. W Gliwicach mieści się port śródlądowy połączony kanałem z systemem rzecznym Odry. Miasto jest również ważnym węzłem komunikacji drogowej i kolejowej powiązanym siecią arterii z innymi ośrodkami Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Walory przyrodnicze i zabytkowe

W mieście znajduje się szereg zabytków sakralnych i świeckich, m.in. kościół Wszystkich Świętych i drewniany kościół Wniebowzięcia NMP oraz zamek pochodzący z czternastego wieku. W Gliwicach działa szereg muzeów, m.in. Muzeum w Gliwicach, Muzeum Geologii Złóż, Muzeum Odlewnictwa Artystycznego i Muzeum Techniki Sanitarnej. Wśród turystów dużym zainteresowaniem cieszy się Zamek Piastowski i Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów Radiostacja Gliwice. Miasto było niegdyś zaliczane do najbardziej zielonych miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Obecnie sytuacja radykalnie się zmieniła wraz ze zmniejszeniem terenów zielonych. W Gliwicach znajduje się kilka parków oraz dwa kąpieliska. Przez miasto przebiega kilka pieszych i rowerowych szlaków turystycznych.

Rynek pracy

Stopa bezrobocia w Gliwicach wynosi obecnie około 7,5%. Problem ze znalezieniem pracy może mieć technik ekonomista, kucharz małej gastronomii, technik mechanik oraz technik ochrony środowiska. Inne nadwyżkowe zawody to mechanik pojazdów samochodowych, technik obsługi turystycznej, cukiernik i technik budownictwa. Bezrobocie dotknęło też sprzedawców, fryzjerów, masażystów i piekarzy. Na gliwickim rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na opiekunów starszych osób, elektryków, monterów maszyn i urządzeń, lakierników, instruktorów fitness, ogrodników i stolarzy. Problemu ze znalezieniem zatrudnienia nie będą też mieć technicy prac biurowych i technicy rachunkowości.