Oferty pracy poszukaj pracy z PL.JobBaloon.com
  • stanowisko, firma, zawód
  • Miasto lub województwo

Gniezno

Oferty pracy w Gnieźnie

Gniezno jest miastem położonym na siedmiu wzgórzach oraz otoczonym wodami Jeziora Świętokrzyskiego, Winiar i Jeziora Jelonek.

W najstarszym okresie państwowości polskiej ośrodek odegrał ważną rolę jako stolica państwa Polan. W XIII wieku Gniezno otrzymało prawa miejskie. W kolejnych stuleciach miasto dynamicznie się rozwijało jako ośrodek handlu. W okresie rozbiorów pozostawało pod zaborem pruskim. Kolejny okres rozkwitu przypadł na okres rozbudowy i dynamicznego rozwoju miasta.

Gospodarka i infrastruktura

Gniezno jest dobrze rozwijającym się ośrodkiem przemysłowo-usługowym. Natężenie ruchu turystycznego jest stosunkowo duże, a miasto pełni rolę ważnego ośrodka kulturalnego. Zaplecze turystyczno-noclegowe jest bardzo dobrze rozwinięte. Wśród różnych gałęzi przemysłu najlepiej rozwinął się sektor skórzano-obuwniczy, maszynowy, drzewny i elektrotechniczny. Na bardzo dobrym poziomie stoi też sektor poligraficzny i przetwórstwa spożywczego. W Gnieźnie funkcjonuje około 50 dużych zakładów przemysłowych oraz liczne małe przedsiębiorstwa. Bardzo dobrze rozwija się sektor turystyczny. W mieście odbywają się cykliczne wydarzenia kulturalne, m.in. „Festa Fatuorum” i Międzynarodowy Festiwal Organowy „Muzyka w murach gnieźnieńskiej katedry”. W Gnieźnie znajduje się szereg placówek kulturalnych, w tym Teatr im. Aleksandra Fredry oraz Centrum Kultury „Scena To Dziwna”. Miasto posiada zabytki i turystyczne atrakcje. Chcąc ułatwić turystom zwiedzanie pierwszej stolicy Polski umieszczono na jego terenie trzy punkty informacji turystycznej z możliwością skorzystania z usług przewodnika. Baza hotelowa jest dość dobrze rozbudowana. Obecnie znajdują się tam głównie trzygwiazdkowe i czterogwiazdkowe hotele. Przez miasto przebiega kilka szlaków turystycznych, m.in. Szlak Piastowski, Szlak Romański i Wielkopolska Droga św. Jakuba. Rozwojowi nowych inwestycji sprzyja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego. Inwestorzy i przedsiębiorcy działający na rynku gnieźnieńskim mogą liczyć na wsparcie Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. W Gnieźnie funkcjonuje też Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości. Są to główne instytucje otoczenia gnieźnieńskiego biznesu. Od kilku lat powiat Gniezno jest promowany jako miejsce godne inwestycji.

Walory zabytkowe i przyrodnicze

W Gnieźnie nie brak zabytkowych miejsc związanych nie tylko z początkami państwowości narodu polskiego. Głównym zabytkiem jest kościół archikatedralny NMP z romańskimi Drzwiami Gnieźnieńskimi i grobem św. Wojciecha. W Gnieźnie znajdują się Muzeum Początków Państwa Polskiego oraz Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Raz w roku odbywają się tam cykliczne zawody sportowe, np. Żużlowy Turniej o koronę Bolesława Chrobrego.

Rynek pracy

Stopa bezrobocia w Gnieźnie wynosi 13,6 %. Można zaobserwować spadek bezrobocia o 2,4% w stosunku do początku 2014 r. Na gnieźnieńskim rynku pracy występuje duże zapotrzebowanie konsultantów i agentów sprzedaży bezpośredniej, agentów ubezpieczeniowych, kierowników działu produkcji, pracowników do spraw ubezpieczeń i specjalistów do spraw sprzedaży. Wśród deficytowych zawodów znajduje się szerokie grono technicznych profesji (glazurnik, operator wtryskarki, tapicer meblowy, szpachlarz, brukarz, operator koparki, pilarz, instalator systemów alarmowych, zbrojarz, maglarz, konserwator części, krojczy). Istnieje zapotrzebowanie na pracowników do wykonywania prac prostych (np. robotnik magazynowy). Wśród zawodów nadwyżkowych znajdują się różne profesje, zarówno związane z wyższym, jak i średnim wykształceniem. Na ich czele znajdują się pedagog, technik ekonomista, cukiernik, malarz-tapeciarz, specjalista ds marketingu i handlu, technik mechanik, sprzedawca, hydraulik, piekarz, technik rolnik i politolog. Problem ze znalezieniem pracy będą mieć pielęgniarki, masażyści, ekonomiści, tapicerzy i posadzkarze, lakiernicy samochodowi i stolarze oraz kucharze małej gastronomii.