Oferty pracy poszukaj pracy z PL.JobBaloon.com
  • stanowisko, firma, zawód
  • Miasto lub województwo

Gorzów Wielkopolski

Oferty pracy w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski jest miastem wojewódzkim leżącym w obrębie Równiny Gorzowskiej nad rzeką Wartą u malowniczego ujścia Kłodawki.

W mieście znajduje się port rzeczny oraz ważny węzeł komunikacji drogowej i kolejowej. Gorzów Wielkopolski pełni rolę głównego ośrodka naukowego i kulturalnego w regionie.

 

Gospodarka i infrastruktura

Gorzów Wielkopolski jest dużym ośrodkiem przemysłu chemicznego i włókienniczego. W mieście dobrze rozwija się również sektor środków transportu i przetwórstwo spożywcze. W Gorzowie Wielkopolskim znajdują się liczne zakłady reprezentujące przemysł maszynowy i farmaceutyczny. Dobre perspektywy rozwoju posiadają przemysł drzewno-papierniczy i materiałów budowlanych. Handel i usługi są bardzo dobrze rozwiniętymi sektorami. W Gorzowie funkcjonuje podstrefa Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, co ma korzystny wpływ na rozwój przedsiębiorczości. Miasto od początku lat 90. przyciąga kapitał polski i zagraniczny. We wspomnianej podstrefie funkcjonuje obecnie wiele firm, w tym m.in. tajwański koncern TPV Displays. Gorzów jest jednym z najważniejszych ośrodków położonych na terenie zachodniej Polski. Infrastruktura drogowa reprezentuje dobrą jakość. Władze miasta realizują szereg inwestycji mających na celu poprawy jakości życia mieszkańców przez ograniczenie hałasu i ilości spalin oraz skrócenie czasu przejazdu i polepszenie komfortu podróżowania po mieści. Realizacja zadań infrastrukturalnych wymaga zaangażowania ogromnych środków finansowych. W 2012 r. przeprowadzono modernizację bulwaru wschodniego i otworzono Centrum Edukacji Artystycznej Filharmonii Gorzowskiej.

Walory zabytkowe i przyrodnicze

W Gorzowie Wielkopolskim znajduje się niewiele zabytków. Prawdziwą perłą architektury jest czternastowieczna katedra. Inne zabytkowe miejsca to domy mieszkalne z okresu XVIII i XIX wieku, zbrojownia, spichlerz i fragmenty miejskich fortyfikacji z basztami. W mieście funkcjonuje Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta należące do najstarszych w województwie. W 2011 r. otwarto Filharmonię Gorzowską, która jest pierwszym etapem projektu budowy Centrum Edukacji Artystycznej. W mieście znajduje się kilka teatrów, m.in. Teatr im. Juliusza Osterwy i Teatr Kreatury.

Rynek pracy

W Gorzowie Wielkopolskim poziom bezrobocia jest relatywnie niski w porównaniu z innymi polskimi miastami. Ze znalezieniem pracy nie będą mieć problemu osoby pracujące w charakterze doradców i przedstawicieli (np. doradca finansowy, przedstawiciel handlowy). Gorzowski rynek pracy jest też otwarty dla sprzedawców i osoby , które posiadają wykształcenie w kierunku elektromechaniki i elektryki. Wśród ofert pracy znajdują się atrakcyjne propozycje dla zawodowych kierowców, m.in. oferty pracy w charakterze kuriera. Na gorzowskim rynku pracy nie zabraknie też miejsc pracy dla programistów i informatyków. Dynamiczny rozwój sektora usług spowodował wzrost zapotrzebowania na specjalistów i kadrę zarządzającą. Wśród ofert pracy można znaleźć także propozycje dla agentów nieruchomości, kierownika restauracji i agentów handlowych.