Oferty pracy poszukaj pracy z PL.JobBaloon.com
  • stanowisko, firma, zawód
  • Miasto lub województwo

Grudziądz

Oferty pracy w Grudziądzu

Grudziądz jest miastem położonym w północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Ośrodek leży wśród malowniczych krajobrazów Kotliny Grudziądzkiej na prawym brzegu Wisły.

Pierwotnie znajdował się tam gród obronny, gdzie w XIII wieku Krzyżacy wznieśli zamek. Miasto znalazło się w granicach Polski po pokoju toruńskim w 1466r. Kolejne stulecia nie były pomyślne dla Grudziądza. Dopiero na przełomie XIX i XX wieku Grudziądz zaczął się rozwijać.

Gospodarka i infrastruktura

Współcześnie Grudziądz jest dużym ośrodkiem przemysłowym. Obecnie działają tam Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil, Pomorska Odlewnia i Emaliernia oraz Fabryka maszyn rolniczych Agromet. W mieście znajdują się Pomorskie Zakłady Sprzętu Okrętowego Warmia, a także zakłady przemysłu poligraficznego, przetwórstwa spożywczego i materiałów budowlanych. Grudziądz pełni rolę węzła komunikacji drogowej i kolejowej. Na brzegu Wisły jest usytuowana przystań. Rozwojowi gospodarki sprzyja Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna działająca od 2007 r. Jej celem jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego w regionie oraz zwiększenie konkurencyjności lokalnych produktów i usług. Działalność Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wspiera rozwój i wykorzystanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w narodowej gospodarce. Przedsiębiorcy w PSSE podlegają mogą skorzystać z podatkowych ulg oraz rozpocząć działalność na specjalnie przygotowanym terenie. PSSE w Grudziądzu sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy przyczyniając się do spadku stopy bezrobocia.

Walory zabytkowe i przyrodnicze

Ozdobą miejskiej architektury są zabytki, takie jak kościół parafialny św. Mikołaja, kościół św. Ducha i dawny klasztor Benedyktynek. Zabytki Grudziądza znajdują się na Europejskim Szlagu Gotyku Ceglanego, co sprzyja rozwojowi turystyki. Baza noclegowa obejmuje hotele, motele i gospodarstwa agroturystyczne. Grudziądz jest ośrodkiem kultury i sztuki. W mieście funkcjonuje Centrum Kultury Teatr oraz Grudziądzkie Towarzystwo Kultury, które od 1976 r. prowadzi dynamiczną działalność wydawniczą i kulturalną.

Rynek pracy

Stopa bezrobocia w Grudziądzu wynosi aktualnie 17,2%. Obecnie można zauważyć spadek zapotrzebowania na techników (m.in. technik ekonomista, technik żywienia i gospodarstwa domowego, elektromechanik, elektromonter, technik hotelarstwa, technik rolnik, technik agrobiznesu, technik mechanik, technik elektryk, technik budownictwa). Ze znalezieniem zatrudnienia będą mieli problem ekonomiści, cukiernicy, kucharze małej gastronomii i piekarze, stolarze, hydraulicy, malarze budowlani, przedstawiciel handlowy i pedagodzy oraz robotnicy przy pracach prostych w przemyśle. Największe szanse na znalezienie zatrudnienia mają operator wprowadzania danych, funkcjonariusz służby penitencjarnej, pracownik przygotowujący posiłki typu fast food, archiwista, konsultant sprzedaży bezpośredniej, kierowca samochodu dostawczego, hostessa, pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne, opiekun osoby starszej i pracownik do spraw osobowych.