Oferty pracy poszukaj pracy z PL.JobBaloon.com
  • stanowisko, firma, zawód
  • Miasto lub województwo

Jaworzno

Oferty pracy w Jaworznie

Jaworzno jest miastem położonym w obrębie Pagórów Jaworznickich na obrzeżach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Pierwsze wzmianki na temat miasta pochodzą z XIII wieku.

Początkowo było ono miejscem eksploatacji rud cynku i ołowiu. W osiemnastym wieku rozpoczęto eksploatację węgla kamiennego. Pod koniec XIX stulecia Jaworzno otrzymało prawa miejskie. Dawniej Jaworzno pełniło rolę głównego ośrodka Zagłębia Krakowskiego. Obecnie pełni rolę centrum Jaworznicko-Chrzanowskiego Okręgu Przemysłowego.

Gospodarka i infrastruktura

Jaworzno jest dużym ośrodkiem przemysłowym, w którym rozwinęło się górnictwo węgla kamiennego. Na jego terenie znajdują się trzy elektrownie o łącznej mocy 1700 MW. Poza tym, w Jaworznie funkcjonują zakłady chemiczne Azo oraz zakłady materiałów budowlanych. Miasto słynie z jednej z największych kopalń piasku podsadzkowego w Europie. Znajduje się tam także kopalnia węgla kamiennego zarządzana przez Południowy Koncern Węglowy S.A. W mieście rozwinęło się hutnictwo metali nieżelaznych cynku i ołowiu. Na dobrym poziomie stoi przemysł elektrotechniczny i chemiczny. Zakłady chemiczne Organika-Azot i huta szkła bardzo dobrze prosperują. Jaworzno pełni role węzła  drogowej i kolejowej  komunikacji. Od czasów transformacji ustrojowej w Polsce i znacznej redukcji zatrudnienia w sektorze przemysłowym w latach 90. XX wieku część mieszkańców Jaworzna zaczęła trudnić się handlem detalicznym. W mieście rozwinęła się turystyka.

Walory zabytkowe i przyrodnicze

W mieście znajduje się zabytkowy kościół parafialny św. Wojciecha z połowy XIX wieku oraz kościół Podwyższenia Krzyża Świętego z siedemnastego stulecia. Wśród atrakcji turystycznych Jaworzna znajdują się kolonie robotnicze i urzędnicze, budynki użyteczności publicznej i obiekty przemysłowe. Wśród turystów największym zainteresowaniem cieszą się obiekty rekreacyjno-sportowe, do których należy Zalew Sosina i Hala Widowiskowo-Sportowa MCKiS należąca do najnowocześniejszych w Polsce. Na terenie miasta utworzono dwa rezerwaty przyrody, w tym Rezerwat sasanek i Dolinę Żabnika.

Rynek pracy

Stopa bezrobocia w Jaworznie wynosi obecnie 10,6% i należy do najniższych w kraju. Największe zapotrzebowanie na pracowników dotyczy takich zawodów, jak kierownik działu zakupów, kierownik działu w handlu hurtowym, specjalista do spraw kluczowych klientów, specjalista do spraw sprzedaży technologii i usług informatycznych, lekarz i spawacz metodą MIG. Największy problem ze znalezieniem pracy mają pracownik ochrony fizycznej bez licencji, salowa, florysta, betoniarz, lakiernik, hydraulik, kierownik działu marketingu i mechanik pojazdów jednośladowych. Pozostałe zawody uchodzą za zrównoważone.