Oferty pracy poszukaj pracy z PL.JobBaloon.com
  • stanowisko, firma, zawód
  • Miasto lub województwo

Kalisz

Oferty pracy w Kaliszu

Kalisz jest miastem położonym na Wysoczyźnie Kaliskiej nad Prosną. Należy do grona najstarszych miast Polski, gdyż było znane już w II wieku jako ośrodek na szlaku bursztynowym.

Zespół osad w XIII wieku przekształcił się w gród kasztelański, który w XIII wieku otrzymał prawa miejskie. W czasach nowożytnych Kalisz stał się ważnym ośrodkiem sukiennictwa i stolarstwa oraz ośrodkiem naukowym. W XIX wieku rozwinęło się przędzalnictwo.

Gospodarka i infrastruktura

Obecnie Kalisz jest ośrodkiem przemysłu włókienniczego i elektromaszynowego. W mieście dobrze rozwija się przemysł odzieżowy i chemiczny. Znajdują się tam zakłady reprezentujące sektor skórzany i spożywczy. Kalisz pełni rolę centrum Kalisko-Ostrowskiego Okręgu Przemysłowego oraz ważnego ośrodka przemysłu lotniczego. Przemysł spożywczy jest dobrze rozwinięty. W mieście działa podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz klaster przemysłowy przedsiębiorstw reprezentujących lotniczy przemysł. Rozwojowi gospodarczemu miasta sprzyja Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Właściciele firm mogą skorzystać z usług sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów. Nad przedsiębiorcami czuwa Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu udzielająca wsparcia technicznego i prawnego. W ostatnich latach ożywił się przemysł spożywczy wspierany przez Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski.

Walory zabytkowe i przyrodnicze

W mieście znajduje się wiele zabytków sakralnych i świeckich. W Kaliszu znajduje się kolegiata Wniebowzięcia NMP i sanktuarium św. Józefa oraz cenne zespoły klasztorne. Miasto jest drugim po Poznaniu ośrodkiem kulturalnym województwa wielkopolskiego. Na terenie Kalisza znajduje się Filharmonia Kaliska, Teatr Tańca Współczesnego, Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego, szereg muzeów, Centrum Kultury i sztuki, liczne galerie i kina. Każdego roku odbywa się tam wiele festiwali i kulturalnych imprez (m.in. Międzynarodowy Festiwal „Chopin w barwach jesieni”). W ostatnich latach rozwinęła się turystyka. Do głównych atrakcji należą najstarszy park miejski w Polsce założony pod koniec XVIII wieku oraz Stare Miasto i Most Kamienny.

Rynek pracy

Stopa bezrobocia w Kaliszu oscyluje wokół 8,6% i wykazuje tendencję wzrostową. Większość wakatów znajduje się w małych i średnich przedsiębiorstwach świadczących usługi związane z branżą budowlaną. Oferty pracy dotyczą m.in. spawacza, ślusarza, elektryka, malarza budowlanego oraz monterów instalacji gazowych, klimatyzacji i centralnego ogrzewania. Poszukiwani są też mechanicy samochodowi i zawodowi kierowcy. Pracodawcy wymagają doświadczenia i odpowiednich kwalifikacji uprawniających do pracy na tego typu stanowiskach. Nie oznacza to, że osoby z wyższym wykształceniem nie mają szans na zatrudnienie. W Kaliszu znajdują się przedstawicielstwa różnych firm, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Poszukują one specjalistów, m.in. ds. rozwoju produktu, kontrolerów jakości, referentów ds. handlu.