Oferty pracy poszukaj pracy z PL.JobBaloon.com
  • stanowisko, firma, zawód
  • Miasto lub województwo

Konin

Oferty pracy w Koninie

Konin jest miastem na prawach powiatu położonym nad Wartą wśród malowniczych krajobrazów Doliny Konińskiej.

Miasto rozwijało się dynamicznie w do siedemnastego wieku. Sytuacja gospodarcza nie uległa poprawie po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Mieszkańcy miasta boleśnie odczuli skutki ekonomicznych kryzysów z przełomu lat 20 i 30. Sytuacja uległa zmianie dopiero po otwarciu linii kolejowej, która połączyła Poznań z Warszawą oraz po budowie kanału Warta-Gopło. W latach 60. gospodarka Konina została zdominowana przez przemysł hutniczy, energetyczny i górniczy.

Gospodarka i infrastruktura

Miasto jest głównym ośrodkiem Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. Na terenie Konina znajdują się dwie elektrownie opalane węglem brunatnym wydobywanym w okolicach. W ostatnich latach doszło do dynamicznego rozwoju miasta oraz powstania nowych przedsiębiorstw reprezentujących inne sektory przemysłu. Prywatny sektor małych i średnich przedsiębiorstw rozwija się z dużym powodzeniem. Branża budowlana jest reprezentowana najliczniej. Firmy działające w branży rolno-spożywczej mają duże znaczenie dla gospodarki miejskiej. Bardzo dobrze rozwija się sektor usług turystycznych. Obecność złóż węgla brunatnego w pobliżu Konina wpłynęła na utworzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin. Dostarcza on około 8,5% energii elektrycznej dostarczanej w Polsce. Trzy spośród czterech elektrowni należących do kompleksu jest usytuowanych na terenie miasta. W Koninie mieści się też jedyna w Polsce huta aluminium wytwarzająca ponad 80 tys. ton wyrobów walcowanych rocznie. W mieście jest usytuowany port rzeczny łączący je z Bałtykiem. Miasto jest ważnym węzłem drogowym.

Walory przyrodnicze i zabytkowe

Duże walory przyrodnicze i kulturowe sprzyjają rozwojowi turystyki. W okolicy Konina rozpościera się Jezioro Pątnowskie, Jezioro Mikorzyńskie, Jezioro Licheńskie i Jezioro Ślesińskie. Ponad nimi są położone liczne ośrodki wypoczynkowe i rozległe pola namiotowe. Zabytki są perłami miejskiej architektury. Najbardziej znane budowle sakralne i świeckie to gotycki kościół św. Bartłomieja i klasycystyczny ratusz. Każdego roku w czerwcu odbywa się Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca. W mieście znajduje się Muzeum Okręgowe oraz szereg ośrodków kultury (m.in. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Koniński dom Kultury i Młodzieżowy Dom Kultury).

Rynek pracy

Stopa bezrobocia w Koninie oscyluje wokół 9%. Do najbardziej poszukiwanych pracowników należą asystent nauczyciela przedszkola, kasjerzy bankowi i pokrewni, cieśla, nauczyciel matematyki, animator, kultury, monter okien, tartacznik, doradca klienta, zbrojarz i kierowca samochodów ciężarowego. Najtrudniej będzie znaleźć pracę ślusarzowi, mechanikowi pojazdów samochodowych, nauczycielowi nauczania początkowego, mechanikowi samochodów osobowych, technikowi handlowcowi, hydraulikowi, monterowi instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz cukiernikowi. Pozostałe zawody są uważane za zrównoważone.