Oferty pracy poszukaj pracy z PL.JobBaloon.com
  • stanowisko, firma, zawód
  • Miasto lub województwo

Koszalin

Oferty pracy w Koszalinie

Koszalin jest miastem na prawach powiatu położonym na Równinie Białogardzkiej. Posiada ono prawa miejskie od 1266 r. Od początku XIV w. rozwijał się jako ośrodek handlu morskiego.

Przez kolejne stulecia miasto było poddawane germanizacji. W XVII wieku trafił pod panowanie Brandenburgii, a następnie znalazł się w granicach Prus. W latach 1950-1998 Koszalin pełnił rolę miasta wojewódzkiego. Dziś miasto stało się ważnym ośrodkiem kulturalnym i naukowym w regionie.

Gospodarka i infrastruktura

Koszalin jest ośrodkiem przemysłu elektrotechnicznego i maszynowego. W mieście dobrze rozwinął się też przemysł drzewny, metalowy i spożywczy. W Koszalinie znajduje się port lotniczy i węzeł kolejowy. Miasto uchodzi za dynamiczny ośrodek gospodarczy oraz jest drugim co do wielkości w województwie zachodniopomorskim. Koszalin należy do Specjalnej Strefy Ekonomicznej zapewniającej przedsiębiorcom dobrze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Wśród gałęzi gospodarki największe znaczenie ma przetwórstwo przemysłowe, a zatem produkcja spożywcza, maszyn i urządzeń oraz tworzyw sztucznych. Do ważnych sektorów należą również przemysł elektromaszynowy i drzewny, działalność wydawnicza oraz transport. Koszalin ma dobry dostęp do zasobów naturalnych (m.in. gazu ziemnego, borowin, solanek, kredy jeziornej, ropy naftowej). W mieście funkcjonuje ponad 18 tys. podmiotów gospodarczych. Ich działalność jest związana głównie ze sprzedażą, naprawami, obsługą finansów i nieruchomości oraz przemysłu i budownictwa. Walory zabytkowe i przyrodnicze sprzyjają rozwojowi usług turystycznych. Hotele i restauracje tworzą dobrze rozbudowaną bazę noclegową.

Walory zabytkowe i przyrodnicze

W mieście znajduje się szereg zabytków, spośród których za najcenniejszy uchodzi gotycka bazylika NMP. W Koszalinie funkcjonuje też Muzeum Okręgowe prezentujące zbiory z Pomorza Środkowego. W okolicy miasta znajduje się kilka rezerwatów przyrody, których celem jest zachowanie ekosystemów, ostoi i siedlisk przyrodniczych. W okolicy znajdują się cztery rezerwaty florystyczne, trzy rezerwaty faunistyczne i dwa torfowiskowe (m.in. Rezerwat Jezioro Piekiełko, Rezerwat Jodły Karnieszewickie, Rezerwat Wierzchomińskie Bagno i Rezerwat Sieciemińskie Rosiczki).

Rynek pracy

Stopa bezrobocia w Koszalinie oscyluje wokół wartości 11,8% w 2014 r. Najwięcej wakatów jest obecnie na stanowiskach pracy biurowej. Firmy poszukują wykwalifikowanych księgowych i asystentów księgowości. Wykształcenie w kierunku finansów i ekonomii jest więc mile widziane. Duża część pracowników jest zatrudniona w sektorze usług i handlu. Co więcej, z czasem przybywa wolnych miejsc pracy. Firmy należące do wspomnianego działu gospodarki dynamicznie się rozwijają. Poza tym powstają nowe przedsiębiorstwa. Pracodawcy poszukują pracowników obsługi klienta, specjalistów do spraw personalnych, konsultantów do spraw rekrutacji i innych pracowników biurowych. Bezrobotni szukający zatrudnienia na stanowisku pracy fizycznej również nie powinni mieć problemu z jego znalezieniem. Większość ofert dotyczy konserwatorów powierzchni, magazynierów, kasjerów i operatorów maszyn.