Oferty pracy poszukaj pracy z PL.JobBaloon.com
  • stanowisko, firma, zawód
  • Miasto lub województwo

Kraków

Oferty pracy w Kraków

Kraków jest malowniczym miastem położonym na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Kotliny Sandomierskiej i Bramy Krakowskiej. Należy do największych ośrodków gospodarki i kultury.

Kraków był przez kilka stuleci stolicą Polski. Apogeum rozwoju miasta przypadło na okres panowania Jagiellonów. W Krakowie osiedlili się liczni rzemieślnicy, architekci i uczeni oraz kupcy. Na początku XVII wieku stolica została przeniesiona do Warszawy. Rozwój miasta został zahamowany, a toczące się wojny ze Szwedami, a w późniejszych czasach z Rosją i Prusami osłabiły jego pozycję.

Gospodarka i infrastruktura

W mieście rozwija się wiele gałęzi przemysłu, m.in. przemysł hutniczy i chemiczny oraz przemysł farmaceutyczny. Przemysł spożywczy i odzieżowy prosperują bardzo dobrze. Kraków jest też ważnym ośrodkiem przemysłu elektrotechnicznego, poligraficznego i skórzano­obuwniczego. Część dochodów miasta jest czerpana z turystyki i sektora usług. Kraków jest drogowym, kolejowym i lotniczym węzłem komunikacyjnym o międzynarodowym znaczeniu.

Kraków jest największym ośrodkiem outsourcingu w Polsce. W mieście i okolicach funkcjonuje około 80 międzynarodowych przedsiębiorstw należących do sektora obsługi procesów biznesowych i IT. Firmy specjalizują się w obsłudze księgowej, podatkowej, informatycznej i finansowej. Kraków jest miastem o dużej dojrzałości rynku, co skłania inwestorów do lokowania środków w centra usług finansowo­księgowych, usług rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi oraz w wielojęzyczne centra obsługi klienta.

Walory zabytkowe i przyrodnicze

W Krakowie odbywa się wiele festiwali i imprez artystycznych. Miasto posiada Ogród Botaniczny i Ogród Zoologiczny położony w malowniczym Lasku Wolskim. Wspomniany kompleks leśny jest miejscem wypoczynku krakowian. W mieście znajdują się liczne zabytki reprezentujące różne okresy historyczne, głównie renesans i średniowiecze. Stary Rynek wraz z otaczającą go zabudową jest najbardziej reprezentatywnym miejscem Krakowa.

W granicach miasta znajduje się kilka rezerwatów oraz zielone obszary Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Zachodnia część miasta należy do polskiej sieci ekologicznej (tzw. Obszar Krakowski). W Krakowie znajduje się też wiele pomników przyrody, co świadczy o wyjątkowych walorach przyrodniczych miasta.