Oferty pracy poszukaj pracy z PL.JobBaloon.com
  • stanowisko, firma, zawód
  • Miasto lub województwo

Olsztyn

Oferty pracy w Olsztynie

Olsztyn jest miastem wojewódzkim położonym na Pojezierzu Olsztyńskim nad rzeką Łyną oraz malowniczymi jeziorami.

Na przełomie XIX i XX wieku Olsztyn rozwijał się dynamicznie jako centrum administracyjne i węzeł komunikacyjny. Obecnie miasto jest głównym ośrodkiem kulturalno-przemysłowym Warmii i Mazur. W Olsztynie znajdują się dwie wyższe uczelnie i instytuty naukowe.

Gospodarka i infrastruktura

W Olsztynie rozwinął się przemysł gumowy i maszynowy oraz sektor środków transportu. Bardzo dobry poziom reprezentują również przemysł spożywczy, drzewny i poligraficzny. Do XIX stulecia Olsztyn nie wyróżniał się pod względem rozwoju gospodarczego na tle innych miast Warmii. Sytuacja uległa zmianie w II połowie dziewiętnastego stulecia, gdy miasto stało się węzłem kolejowym i drogowym. Obecnie Olsztyn jest wraz z Dębicą głównym ośrodkiem przemysłu oponiarskiego. W mieście znajdują się zakłady meblarskie i odzieżowe. Rozwojowi przedsiębiorczości sprzyja Park Naukowo-Technologiczny. Olsztyn pełni rolę ośrodka nauki i kultury. Odbywa się tam szereg imprez i festiwali. W mieście funkcjonuje też planetarium i obserwatorium oraz szereg innych organizacji i placówek prowadzących działalność w dziedzinie kultury.

Walory przyrodnicze i zabytkowe

Malownicze krajobrazy jezior są głównym walorem przyrodniczym. W Olsztynie znajdują się też zabytki, takie jak katedra św. Jakuba Starszego, pałac biskupi i kościół garnizonowy. Warto zobaczyć gotycki zamek kapituły warmińskiej, ratusz i drewniany spichlerz. Z uwagi na wyjątkowe walory przyrodnicze i zabytkowe w mieście rozwinął się sektor usług turystycznych. Olsztyn leży wśród jezior i lasów na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego, Szlaku Zamków Gotyckich i Drogi św. Jakuba. Miasto znajduje się na trasie Szlaku Grunwaldzkiego i Kopernikowskiego. W sezonie letnim dobre dochody przynosi turystyka kajakowa. Spływy odbywają się Łyna, a rozpoczynają pod olsztyńskim zamkiem. Do walorów rekreacyjno-turystycznych należą liczne zabytki architektoniczne. Miasto jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem sportowym, gdzie działa obecnie kilkadziesiąt klubów.

Rynek pracy

Stopa bezrobocia w Olsztynie wynosi obecnie 7,3%, co jest bardzo dobrym wynikiem na tle województwa i kraju. Wśród najbardziej nadwyżkowych zawodów występuje zawód krawcowej, technicy ekonomiści, mechanicy samochodowi, murarze, rolnicy, ślusarze, piekarze, kucharze małej gastronomii, stolarze meblowi i ekonomiści. Problem ze znalezieniem pracy mogą mieć też cukiernicy, pedagodzy, malarze budowlani, technicy żywienia i gospodarstwa domowego, technik technologii odzieży, technik hotelarstwa, technik informatyk i technik budownictwa. Najłatwiej znaleźć zatrudnienie robotnikom gospodarczym, technikom prac biurowych i technikom administracji, pomocom kuchennym i robotnikom drogowym. Przedstawiciel handlowy, pracownik ochrony osób i mienia, sekretarka i brukarz oraz monter zespołów elektronicznych również należą do zawodów deficytowych.