Oferty pracy poszukaj pracy z PL.JobBaloon.com
  • stanowisko, firma, zawód
  • Miasto lub województwo

Opole

Oferty pracy w Opolu

Opole jest miastem wojewódzkim położonym na Nizinie Śląskiej. Ośrodek jest usytuowane nad Odrą i na wyspach znajdujących się na rzece.

Miasto uzyskało prawa miejskie jeszcze przed XIII wiekiem, co czyni je jednym z najstarszych ośrodków w Polsce. Obecnie jest znaczącym ośrodkiem gospodarczo-kulturalnym regionu. W Opolu mieszczą się dwie wyższe uczelnie, filharmonia, instytuty naukowe i teatry. Co roku jest tam organizowany Festiwal Piosenki Polskiej.

Gospodarka i infrastruktura

W mieście rozwija się przemysł maszynowy, przemysł środków transportu i materiałów budowlanych. Ponadto, w Opolu znajdują się liczne zakłady produkcyjne reprezentujące przemysł odzieżowy, spożywczy i drzewny. W mieście funkcjonują również fabryki branży IT oraz maszyn i urządzeń. W 2012 r. francuska firma Stefano Toselli oraz belgijska spółka Ter Beke utworzyły tam spółkę „The Pasta Food Company”. Produkcja materiałów budowlanych znacząco wpłynęła na historię gospodarcza Opola. Od XIX wieku rozwijał się przemysł cementowy. W mieście znajdują się centra usług outsourcingowych. Działają tam takie firmy, jak Optadata GmbH, Future Processing i Capgemini. W pobliżu Specjalnej Strefy Ekonomicznej są realizowane miejskie inwestycje w Park Naukowo-Technologiczny oraz Centrum Wystawienniczo-Kongresowe. Od 2010r. nastąpił wysoki przyrost bezpośrednich inwestycji. Planuje się rozbudowę Elektrowni Opole poprzez utworzenie dwóch nowych bloków energetycznych. Miasto jest ośrodkiem finansowym oraz centrum biznesu i handlu.

Walory zabytkowe i przyrodnicze

Świadectwem bogatej historii miasta są liczne zabytki. Wśród sakralnych budowli zabytkowych znajduje się katedra Znalezienia Krzyża Świętego, zespół klasztorny Franciszkanów i kompleks dawnego klasztoru Dominikanów. W Opolu znajdują się również ruiny zamków gotyckich i fragmenty murów obronnych. Miasto jest atrakcyjne pod względem turystycznym, niemniej sektor turystyki nie jest głównym filarem opolskiej gospodarki. Baza noclegowa jest dość dobrze rozbudowana.

Rynek pracy

W czerwcu 2014 r. zanotowano spadek bezrobocia o 1,8%. Szacunkowa wartość stopy bezrobocia oscyluje obecnie wokół 12,5%. Większość ofert pracy jest kierowana do pracowników usług osobistych i sprzedawców. Nieco mniej propozycji dotyczy robotników przemysłowych i rzemieślników oraz pracowników przy pracach prostych. Oferty pracy dla biurowych pracowników dotyczą zaledwie 10%. Jeszcze mniej ofert przygotowano dla techników i innego średniego personelu, operatorów i monterów maszyn i urządzeń oraz specjalistów z wyższym wykształceniem. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i przedstawiciele władz publicznych mają najmniejsze szanse na znalezienie pracy.