Oferty pracy poszukaj pracy z PL.JobBaloon.com
  • stanowisko, firma, zawód
  • Miasto lub województwo

Piła

Oferty pracy w Pile

Piła jest miastem na prawach powiatu położonym w województwie wielkopolskim na malowniczym Pojezierzu Południowopomorskim.

W okresie międzywojennym Pila była miejscem działania licznych polskich organizacji kulturalnych i społecznych. W czasie II wojny światowej w mieście funkcjonowały obozy pracy.

Gospodarka i infrastruktura

Przemysł maszynowy i metalowy reprezentuje bardzo wysoki poziom. W Pile rozwinął się przemysł drzewny i materiałów budowlanych. Na terenie miasta funkcjonują zakłady sprzętu oświetleniowego oraz roszarnia lnu. W Pile działa ponad 10 tys. podmiotów gospodarczych, w tym większość firm reprezentuje sektor usług i handlu. Najlepiej rozwija się branża napraw, obsługi nieruchomości i firm, przetwórstwa przemysłowego i budownictwa. Piła należy do grona czterech głównych ośrodków gospodarczych Wielkopolski. Od kilku lat rozwój gospodarczy Piły jest wspierany przez spółkę Inwest-Park Piła, której jedynym udziałowcem jest Gmina Piła. Ulgi dla inwestujących w obszarze podstrefy spowodowały zmniejszenie bezrobocia, napływ kapitału krajowego i zagranicznego, ograniczenie zarobkowej migracji, a co najważniejsze zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta. Inwest-Park Piła wspiera innowacyjne przedsięwzięcia i podnosi poziom konkurencyjności subregionu pilskiego. Sprzyja też ożywieniu gospodarczemu oraz podnoszeniu standardu i rozwoju usług.

Walory zabytkowe i przyrodnicze

W mieście znajduje się szereg zabytków, między innymi kościół neogotycki św. Stanisława Kostki z XIX wieku oraz neobarokowy kościół Świętej Rodziny. Warto zobaczyć przykład awangardowej architektury lat trzydziestych, jakim jest kościół św. Antoniego Padewskiego. Główne atrakcje przyrodnicze Piły to Park Miejski im. Stanisława Staszica objęty ochroną i widniejący na liście zabytków oraz rezerwat krajobrazowy „Kuźnik. Między odnogami Gwdy rozciąga się malowniczy Park na Wyspie założony w latach 70. Przyciąga on uwagę efektowną fontanną. W granicach miasta znajduje się szereg jezior. Walory zabytkowe i przyrodnicze sprzyjają rozwojowi turystyki. 

Rynek pracy

Stopa bezrobocia w Pile wynosi obecnie około 8,2 %, co  w porównaniu z poprzednim rokiem jest bardzo pomyślny wynik. Bezrobocie w mieście spada, m.in. za sprawą InwestPark Pila. Nie wszystkie profesje mają szansę na szybkie znalezienie pracy. Problem z zatrudnieniem mogą mieć sprzedawcy, monterzy sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych, technik ekonomista, kucharz, murarz, mechanik samochodów osobowych, ekonomista i krawiec. Inne zawody nadwyżkowe w Pile to ślusarz, technik żywienia i gospodarstwa domowego, piekarz, fryzjer, kucharz małej gastronomii, politolog, technik mechanik i technik budownictwa. W Pile istnieje duże zapotrzebowanie na robotników gospodarczych, techników prac biurowych, doradców finansowych, pomocy i sprzątaczek biurowych, hotelowych i podobnych oraz pracowników przygotowujących posiłki typu fast food. Na problem ze znalezieniem pracy nie powinni narzekać pracownicy ochrony fizycznej bez licencji, doradcy klienta i technicy administracji.