Oferty pracy poszukaj pracy z PL.JobBaloon.com
  • stanowisko, firma, zawód
  • Miasto lub województwo

Ruda Śląska

Oferty pracy w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska jest miastem położonym na Wyżynie Śląskiej. Od czternastego wieku były tam eksploatowane miejscowe złoża.

W osiemnastym stuleciu powstała pierwsza kopalnia węgla. Ponadto wydobywano pokłady ogniotrwałej glinki. Od 1742 r. miasto rozwijało się pod panowaniem Prus. W XIX wieku nastąpił szybki rozwój ośrodka, co było związane z rozbudową kopalń węgla oraz poprowadzeniem linii kolejowej z Wrocławia. Miasto w dzisiejszym kształcie i pod obecną nazwą zostało utworzone w 1959 r. z połączenia Nowego Bytomia i Rudy. Obejmuje ono odrębne i dość oddalone od siebie dzielnice.

Gospodarka i infrastruktura

Ruda Śląska jest jednym z największych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Na jej terenie znajdują się kopalnie węgla kamiennego, dwie koksownie i elektrociepłownia. Bardzo dobrze rozwija się przemysł spożywczy, odzieżowy i materiałów budowlanych. Ruda Śląska jest miejscem dogodnym dla podejmowania inwestycyjnej działalności. Miasto leży w samym centrum górnośląskiej konurbacji. Przez południowe dzielnice miasta przebiega autostrada A4, a przez północną część miasta biegnie Drogowa Trasa Średnicowa. Działalność małych i średnich firm jest wpierana przez Rudzką Agencję Rozwoju „Inwestor”, Cech Rzemiosło i Przedsiębiorczości oraz Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości. W celu pobudzenia życia gospodarczego władze Świętochłowic i Rudy Śląskiej wspólnie utworzyły Śląski Park Przemysłowy. Od 2007 r. działa Górnośląski Inkubator Technologiczny. Jego oferta jest skierowana głównie dla małych i średnich firm oraz przedsiębiorców, którzy chcą wejść na rynek. Z usług mogą skorzystać także duże firmy o ugruntowanej pozycji na rynku. W 2008 r. zaczął działać Inkubator Innowacji Technologicznych i Usługowych „Architektura i Budownictwo”. Wspiera on młodych architektów i budowniczych, którzy chcą samodzielnie rozpocząć działalność gospodarczą.

Walory przyrodnicze i zabytkowe

W Kochłowicach znajduje się ośrodek wypoczynkowy usytuowany nad sztucznym zbiornikiem wodnym. Walory przyrodnicze i zabytkowe są przeciętne. Sektor turystyczny jest słabo rozwinięty.

Rynek pracy

Stopa bezrobocia w Rudzie Śląskiej wynosi na poziomie 9,8%. Bezrobocie dotknęło głównie pomoce domowe i sprzątaczki, sprzedawców i zawody pokrewne, robotników obróbki metali, mechaników maszyn i urządzeń oraz robotników w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni. Wśród nadwyżkowych zawodów można też wymienić pracowników usług osobistych, robotników budowlanych i pokrewnych oraz średni personel nauk fizycznych, technicznych i chemicznych. Średni personel do spraw biznesu i administracji także może mieć problem ze znalezieniem zatrudnienia. Oferty zatrudnienia dotyczą głównie górników eksploatacji podziemnej, robotników gospodarczych, sprzedawców, magazynierów, kierowców samochodu ciężarowego, technika prac biurowych i robotników budowlanych oraz spawaczy metodą MAG.