Oferty pracy poszukaj pracy z PL.JobBaloon.com
  • stanowisko, firma, zawód
  • Miasto lub województwo

Sosnowiec

Oferty pracy w Sosnowcu

Sosnowiec jest miastem leżącym nad Brynicą i Czarną Przemszą wśród malowniczych krajobrazów Wyżyny Śląskiej. Miasto powstało w XIX wieku po połączeniu kilku osad i osiedli górniczych.

Sosnowiec uzyskał prawa miejskie w 1902 r. Na przełomie XIX i XX stulecia bardzo intensywnie się rozwijało. Współcześnie jest jednym z dużych ośrodków przemysłowych należących do Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Gospodarka i infrastruktura

Gospodarka nabrała obecnie charakteru usługowo-przetwórczego. Górnictwo przestało być dominującą gałęzią przemysłu od czasu powstania miasta. Obecnie na dobrym poziomie znajduje się przemysł wydobywczy, metalowy, hutniczy i maszynowy. Dobre perspektywy rozwoju mają również sektory włókienniczy i spożywczy. Sosnowiec powstał jako przemysłowe miasteczko, w którym główną rolę odgrywał przemysł ciężki. Miasto zawdzięcza rozwój przede wszystkim dogodnej lokalizacji na skrzyżowaniu drogowych i kolejowych szlaków. Po 1989 r. doszło do restrukturyzacji przemysłu. W wyniku likwidacji większości zakładów wydobywczych zmienił się profil rozwoju. Górniczo-hutnicze miasto przekształciło się w przemysłowo-handlową siedzibę z uwzględnieniem warunków lokalizacyjnych.

Walory przyrodnicze i zabytkowe

W mieście znajdują się cenne zabytki. Jednym z nich jest zamek myśliwski z siedemnastego wieku. Warta zobaczenia jest też neobizantyjska Cerkiew prawo sławna pow. Wiery, Nadieży i Lubowi. Walory krajobrazowe nie są na tyle wyjątkowe, aby mogła rozwijać się turystyka. Niemniej Sosnowiec posiada ponad 2250 ha terenów zielonych. Najbardziej znane parki to Park Tysiąclecia w Milowicach, Park im. Stefana Żeromskiego i Park Środuła ze sztucznym stokiem narciarskim.

Rynek pracy

Stopa bezrobocia w Sosnowcu wynosi około 13%. Wśród deficytowych zawodów znajdują się sprzedawcy w centrach sprzedaży telefonicznej, lektorzy języków obcych, technicy archiwiści i pokrewni oraz kierownicy do spraw produkcji przemysłowej.  W Sosnowcu istnieje duże zapotrzebowanie na programistów aplikacji, pracowników lombardów i instytucji pożyczkowych, pracowników centrów obsługi telefonicznej oraz pomoce domowe i sprzątaczki. Zawody zrównoważone na rynku pracy w Sosnowcu to nauczyciele kształcenia zawodowego, nauczyciele w placówkach pozaszkolnych oraz kierownicy do spraw logistyki i pokrewni, specjaliści do spraw rynku nieruchomości,  pracownicy działów kadr i centrów obsługi telefonicznej oraz monterzy i operatorzy maszyn tkackich i dziewiarskich. Najtrudniej znaleźć pracę maszynistom i operatorom maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych, monterom maszyn i urządzeń mechanicznych, recepcjonistów hotelowych i operatorom urządzeń przetwórczych.