Oferty pracy poszukaj pracy z PL.JobBaloon.com
  • stanowisko, firma, zawód
  • Miasto lub województwo

Szczecin

Oferty pracy w Szczecinie

Szczecin jest rozwijającym się miastem położonym nad Odrą i jeziorem Dąbie. Ośrodek pełni rolę ważnego portu morskiego, śródlądowego i rybackiego oraz centrum kultury, nauki i gospodarki w regionie.

Miasto pełni funkcję dużego ośrodka kulturalnego i naukowego. W Szczecinie działa kilka szkół wyższych oraz cztery teatry i filharmonia. Miasto współpracuje z zagranicznymi ośrodkami (m.in. Lubeką, Kłajpedą) oraz jest członkiem Związku Miast Bałtycki, Nowej Hanzy, Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich.

Gospodarka i infrastruktura

Szczecin jest znaczącym ośrodkiem morskiej gospodarki. Port morski bardzo dobrze prosperuje obsługując armatorów z całego świata. Przemysł stoczniowy nieco podupadł, lecz wciąż działają stocznie remontowe i jedna stocznia rzeczna. Przemysł chemiczny rozwija się we właściwym kierunku. W mieście prosperują przedsiębiorstwa reprezentujące przemysł spożywczy, maszynowy i hutniczy. Szczecin jest ośrodkiem rozwoju przemysłu odzieżowego, papierniczego i elektrotechnicznego.

W Szczecinie znajduje się wiele centrów handlowych (m.in. największe CHR Galaxy, CH Kaskada). W 2008 r. została przyjęta Długoterminowa Strategia Marki Szczecin, której celem jest promowanie miasta, jako pływającego ogrodu. Turystyka rozwija się w dobrym kierunku. W mieście znajduje się wiele atrakcji turystycznych oraz dobrze rozbudowana baza hotelowa. Szczecin leży na trasie wodnego szlaku Berlin­Szczecin­Bałtyk. Miasto znajduje się także na trasie Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego.

Walory zabytkowe i przyrodnicze

W Szczecinie znajduje się kilka zabytkowych budowli. Część z nich leży na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego.Miasto słynie głównie z walorów przyrodniczych. Na terenie Szczecina znajdują się nieduże fragmenty Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa“. Malownicze Jezioro Szmaragdowe otoczone pięknymi krajobrazami robi ogromne rażenie. Na południu Miasto graniczy z Parkiem Krajobrazowym Dolina Dolnej Odry. Szczecin rozwija się w otoczeniu puszczy Wkrzańskiej, Bukowej i Goleniowskiej. Cenna przyroda jest chroniona przez kilka zespołów przyrodniczo krajobrazowych i użytki ekologiczne.