Oferty pracy poszukaj pracy z PL.JobBaloon.com
  • stanowisko, firma, zawód
  • Miasto lub województwo

Toruń

Oferty pracy w Toruniu

Toruń jest miastem położonym nad Wisłą w otoczeniu malowniczych krajobrazów Kotliny Toruńskiej. Ośrodek został założony przez zakon krzyżacki.

W okresie średniowiecza Toruń pełnił rolę drugiego po Gdańsku ośrodka handlowego na ziemiach polskich. Upadek miasta nastąpił w XVII – XVIII wieku w wyniku działań wojennych oraz licznych epidemii i innych klęsk żywiołowych. Obecnie Toruń jest dużym ośrodkiem kulturalno-naukowym oraz przemysłowym.

Gospodarka i infrastruktura

Przemysł chemiczny jest dobrze rozwinięty, podobnie jak przemysł elektrotechniczny. Na dobrym poziomie stoi również przemysł spożywczy, wełniany i maszynowy. W mieście znajdują się zakłady reprezentujące przemysł odzieżowy, poligraficzny i metalowy. Toruń pełni rolę ważnego węzła kolejowego i drogowego. Nad Wisłą funkcjonuje port rzeczny. W odległości 2 km od Torunia znajduje się jeden z terenów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Crystal Park”, który powstał w 2006 r. i obejmuje obecnie około 177,61 ha. Od 2005 r. działa firma Targi Toruńskie zajmująca się organizowaniem imprez takich jak, Targi Konserwatorskie, Jarmark Bożonarodzeniowy, Jarmark Katarzyński, Jarmark wielkanocny, Targi Metal Tools i Kujawsko-Pomorskie Targi Inwestycyjne „INWEST-TOR”. W ostatnich latach dobrze rozwija się sektor usługowo-handlowy.

Walory przyrodnicze i zabytkowe

Wyjątkowe walory zabytkowe i przyrodnicze przyczyniły się do rozwoju turystyki. W mieście znajduje się wiele budowli sakralnych i świeckich pochodzących z okresu średniowiecza, np. gotycki zamek krzyżacki i Stare Miasto. Średniowieczny zespół miejski Torunia jest jednym z najcenniejszych w Polsce. Od 1997 r. widnieje na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Zabytki Torunia znajdują się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. Inne atrakcyjne zabytki to kościoły, budownictwo szachulcowe na Chełmińskim Przedmieściu oraz najstarszy w Polsce Ogród Zoobotaniczny oraz zespół obiektów pruskiej Twierdzy Toruń z XIX i XX wieku.

Rynek pracy

Stopa bezrobocia w Toruniu wynosi 10,2%. Największy problem z zatrudnieniem mają technicy żywienia i gospodarstwa domowego, technicy agrobiznesu, technik ogrodnik, technik ochrony środowiska, a także mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych oraz technicy mechanizacji rolnictwa i politolodzy. Do zawodów nadwyżkowych należą także sprzedawcy, technicy ekonomiści, ślusarze, krawcy, kucharze, robotnicy budowlani, kucharze małej gastronomii, fryzjerzy, piekarze i cukiernicy. Ze znalezieniem pracy nie będą mieć problemu agenci ubezpieczeniowi, spawacze metodą MAG, spawacze metodą MIG oraz pracownicy obsługi produktów finansowych. Do zawodów deficytowych należą również technik automatyk, inżynier budowy dróg, kosztorysant budowlany oraz operator maszyn krojących i wykrawających do papieru oraz operator maszyn drogowych.