Oferty pracy poszukaj pracy z PL.JobBaloon.com
  • stanowisko, firma, zawód
  • Miasto lub województwo

Włocławek

Oferty pracy we Włocławku

Włocławek jest miastem położonym nad Wisłą w otoczeniu malowniczych krajobrazów Kotliny Płockiej.

Ośrodek rozwinął się dynamicznie w XVI wieku, jednak wraz z wojnami szwedzkimi nastała recesja. W II rozbiorze Polski miasto zostało przejęte przez Prusy. Dopiero po I wojnie światowej miasto wróciło do Polski. W czasie II wojny światowej znajdowało się tam getto, gdzie Niemcy przeprowadzali liczne egzekucje mieszkańców. Świadectwem bogatej historii miasta są liczne zabytki.

Gospodarka i infrastruktura

Włocławek jest ośrodkiem przemysłu chemicznego, papierniczego i maszynowego. W mieście dobrze rozwija się również przemysł ceramiczny. Wyroby Włocławskich Zakładów Ceramiki Stołowej są znane w kraju i za granicą. Dobre perspektywy rozwoju posiada przemysł precyzyjny i metalowy. W mieście znajdują się ośrodki przemysłu odzieżowego, zakłady przemysłu skórzanego i włókienniczego oraz drzewnego. Na Wiśle znajduje się Włocławski Zbiornik Wodny. Sprawnie funkcjonuje również pasażerska przystań wodna. Infrastruktura Włocławka i okolic jest bardzo bogata, co ułatwia rozwój przemysłu energetycznego i chemicznego. W okolicy znajduje się tłocznia gazu. Największa włocławską dzielnicą przemysłową jest Zachód Przemysłowy oddalony od gęstej zabudowy mieszkaniowej. Mogą powstawać tam zakłady uciążliwe dla człowieka i naturalnego środowiska. Dzielnica jest położona nad Wisłą, co ułatwia dostawę wielkogabarytowych elementów konstrukcyjnych. Na terenach inwestycyjnych znajduje się wiele przemysłowych ujęć wody i oczyszczalni ścieków.

Walory zabytkowe i przyrodnicze

We Włocławku znajduje się wiele zabytków, m.in. Katedra Wniebowzięcia NMP, kościół św. Jana Chrzciciela oraz domy i spichlerze pochodzące z XIX wieku. Na północny wschód od miasta, na prawym brzegu Wisły znajduje się rezerwat florystyczny Kulin, który powstał w 1967 r. Obejmuje on zbiorowiska ciepłolubnej zbiorowości. Jego celem jest ochrona dyptamu jesionolistnego. Wyjątkowe walory przyrodnicze i zabytkowe sprzyjają rozwojowi turystyki.

Rynek pracy

Stopa bezrobocia we Włocławku wynosi 15,8%. Plasuje się na trzecim miejscu w Polsce wśród miast, które borykają się z problemem braku wolnych etatów na rynku pracy. Przyczyną tak wysokiej stopy bezrobocia może być jednak częściowo brak wymaganych kwalifikacji i wykształcenia. Wolne wakaty znajdują się głównie w sektorze usług. Osoby zainteresowane pracą w branży bankowej, doradztwa i konsultingu oraz finansów i ekonomii nie powinny mieć problemu z jej znalezieniem. Podobnie jest w przypadku branży ubezpieczeń, obrotu nieruchomościami i edukacji. Największe zapotrzebowanie na pracowników posiada sektor handlu.