Oferty pracy poszukaj pracy z PL.JobBaloon.com
  • stanowisko, firma, zawód
  • Miasto lub województwo

Wałbrzych

Oferty pracy w Wałbrzychu

Wałbrzych jest miastem położonym nad Pełcznicą w Górach Wałbrzyskich. Ośrodek leżący w otoczeniu Sudetów Środkowych był w średniowieczu słowiańskim grodem obronnym.

Miasto bardzo dobrze się rozwijało nawet w okresie zaborów i po I wojnie światowej. Pozostawał on w granicach Niemiec od 1742 r. do 1945 r., co okazało się bardzo korzystne dla rozwoju gospodarczego. Wałbrzych jest dziś ważnym ośrodkiem przemysłowym, kulturalnym i naukowym.

 

Gospodarka i infrastruktura

W Wałbrzychu dobrze rozwija się przemysł budowlany i metalowy. W mieście znajdują się zakłady reprezentujące elektroniczny i motoryzacyjny sektor. Dobre perspektywy rozwoju mają również przemysł szklarski, ceramiczny i chemiczny. Osoby zainteresowane pracą w sektorze spożywczym, odzieżowym i włókienniczym również nie powinny mieć problemu. Na początku lat 90. zlikwidowano trzy kopalnie węgla kamiennego. W miejsce przemysłu górniczego rozwijającego się w ramach Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego zajął prężnie rozwijający się sektor małych i średnich firm. Władze miasta dążą do realizacji działań ukierunkowanych na przebudowę i rozwój gospodarki. 15 kwietnia 1997 r. utworzono Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „Invest-Park”. W kolejnych latach powstała Wałbrzyska Izba Gospodarcza oraz zostało powołane Przedsiębiorstwo Rozbudowy Infrastruktury Miejskiej. Obecnie w mieście zaczęły się pojawiać nowe firmy chcące ulokować swoje siedziby w Wałbrzychu. Wybudowano fabryki Toyoty, Cersanitu, Merzelera, Faurecia i wiele innych. Powstało też wiele średnich i małych przedsiębiorstw dających pracę tysiącom mieszkańców. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna została uznana w 2010 r. za jedną z najlepszych w Europie i na świecie.

Walory zabytkowe i przyrodnicze

W mieście znajduje się szereg zabytków świeckich i sakralnych. Na Górze Zamkowej znajdują się ruiny zamku książęcego pochodzące z okresu średniowiecza. W klasycystycznym pałacu Albertich mieści się obecnie muzeum. Warto zobaczyć także Pałac Czetryców. W pobliżu miasta znajduje się uzdrowisko Szczawno-Zdrój. Walory przyrody sprzyjają odpoczynkowi i rekonwalescencji.

Rynek pracy

Bezrobocie w Wałbrzychu wynosi na poziomie 18%. Choć statystycznie stopień bezrobocia jest wysoki, wiele firm i urzędów narzeka na brak pracowników. Przyczyną tego jest niski poziom wykształcenia wśród bezrobotnych. Około 60% bezrobotnych nie posiada wykształcenia, ani zawodowych kwalifikacji. Pracodawcy mają problem ze znalezieniem specjalistów i wykwalifikowanej kadry. Największe zapotrzebowanie na pracowników posiada branża budowlana. Poza tym w ostatnich latach dynamicznie rozwija się sektor usług, które są kierowane do konsumentów i firm. Wzrasta więc zapotrzebowanie na pracowników posiadających co najmniej średnie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe uprawniające do pracy w charakterze doradców, przedstawicieli i agentów.