Oferty pracy poszukaj pracy z PL.JobBaloon.com
  • stanowisko, firma, zawód
  • Miasto lub województwo

Zabrze

Oferty pracy w Zabrzu

Zabrze jest miastem położonym nad Kłodnicą i Bytomką na Wyżynie Śląskiej. Należy do grona dużych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Zabrze pełni rolę centrum nauki i kultury w regionie. Mieszczą się tam siedziby instytutów naukowych PAN. Obok fabryk reprezentujących różne sektory przemysłu rozciągają się tereny rekreacyjne. Na tle industrialnej architektury wyróżnia się kilka zabytków.

Gospodarka i infrastruktura

W Zabrzu rozwija się przemysł wydobywczy węgla kamiennego oraz sektor energetyczny. Na terenie miasta znajdują się też zakłady reprezentujące branżę elektroniczną, spożywczą, szklarską i drzewną. Od 1998 r. w mieście funkcjonuje nowoczesna oczyszczalnia ścieków.

Walory przyrodnicze i kulturowe

W mieście rozciąga się Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, a w okolicy znajduje się park w Maciejowie. Tereny rekreacyjne są bardzo atrakcyjne i zadbane. Grono zabytków jest mało liczne. Obejmuje ono dziewiętnastowieczny pałac i kościół św. Antoniego z XX stulecia. W Zabrzu znajduje się wiele zabytkowych obiektów pochodzących z przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku, np. zabytkowe kamienice w centrum miasta. Wśród licznych zabytków znajdują się obiekty poprzemysłowe, robotnicze osiedla mieszkaniowe i obiekty użyteczności publicznej oraz kościoły i budynki mieszkalne. Zabudowa miasta jest bardzo atrakcyjna pod tym względem. Przez Zabrze przebiegają szlaki turystyczne. W mieście znajduje się Miejski Ogród Botaniczny i Kąpielisko Leśne.

Rynek pracy

Stopa bezrobocia w Zabrzu wynosi około 13,5%. Bezrobocie dotyczy takich zawodów, jak asystent usług pocztowych, rozlepiacz afiszy, woźny, politolog, informator handlowy, listonosz, konserwator części i kucharz małej gastronomii. Do grona nadwyżkowych zawodów należą technik żywienia i gospodarstwa domowego, specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, turystycznych i hotelarskich. Problem ze znalezieniem zatrudnienia mogą mieć też technik telekomunikacji, malarz-tapeciarz oraz magazynierzy. Najwięcej ofert pracy jest skierowanych do mechaników automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, monterów maszyn i urządzeń przemysłowych oraz pomocniczych robotników przy konserwacji terenów zieleni.