Oferty pracy poszukaj pracy z PL.JobBaloon.com
  • stanowisko, firma, zawód
  • Miasto lub województwo

Zielona Góra

Oferty pracy w Zielonej Górze

Zielona Góra jest miastem leżącym na obszarze Wału Zielonogórskiego. Obecnie pełni ono rolę ważnego ośrodka kulturalnego i gospodarczego.

W mieście znajdują się dwie szkoły wyższe oraz szereg towarzystw naukowych oraz filharmonia i dwa teatry. W Zielonej Górze odbywa się wiele festiwali, między innymi Festiwal im. A. German „Tańczące Eurydyki”. W XIX wieku miasto pełniło rolę ważnego ośrodka polskości, a rozwój kultury i nauki jest kontynuowany również współcześnie.

Gospodarka i infrastruktura

W mieście rozwija się przede wszystkim przemysł włókienniczy i elektromaszynowy. Dobre perspektywy rozwoju posiada przemysł spożywczy i drzewny. Zielona Góra jest ośrodkiem uprawy winorośli w regionie. Co roku odbywa się tam doroczne święto winobrania. Miasto jest ważnym węzłem drogowym i kolejowym. W pobliżu znajduje się też port lotniczy w Babimoście. Bliskie położenie granicy z Niemcami ma znaczenie dla rozwoju Zielonej Góry. Jej gospodarka jest związana głównie z produkcją wagonów kolejowych, a także przemysłem informatyczną. Ważną gałęzią zielonogórskiego przemysłu jest produkcja alkoholu. Współcześnie obok wina produkuje się też inne trunki, np. wódkę. Na terenie miasta władze utworzyły Strefę Aktywności Gospodarczej „Spalony Las”. Teren inwestycyjny ma powierzchnię 81 ha przeznaczoną na potrzeby magazynowe, składowe, usługowe i produkcyjne. Znajduje się ona przy węźle drogi ekspresowej S3 oraz przy zielonogórskiej Trasie Północnej.

Walory zabytkowe i przyrodnicze

W Zielonej Górze znajduje się szereg zabytków, m.in. Kościół św. Jadwigi oraz ratusz kilkukrotnie przebudowywany. Miasto jest stolicą diecezji Kościoła rzymskokatolickiego i ewangelicko- augsburskiego. Zabudowa zielonogórska obejmuje kilka świeckich zabytków, w tym ratusz i zabytkowe domy. W okolicy działa Muzeum Ziemi Lubuskiej oraz Muzeum etnograficzne Ochla. Warunki przyrodnicze umożliwiają aktywny wypoczynek oraz organizowanie różnych form rekreacji. Baza noclegowa jest dobrze rozbudowana, a w okolicy kwitnie agroturystyka.

Rynek pracy

Stopa bezrobocia wynosi około 7,2%. Miasto stale utrzymuje najniższą stopę bezrobocia w województwie lubuskim. W mieście dynamicznie rozwija się sektor usług. Ponadto istnieje zapotrzebowanie na kadrę kierowniczą. Od kandydatów wymaga się doświadczenia i kwalifikacji zawodowych oraz co najmniej średniego wykształcenia, ponieważ większość stanowisk dotyczy pracy biurowej, nie fizycznej. Ze znalezieniem pracy w Zielonej Górze nie powinni mieć problemu doradcy kredytowi, finansowi i ubezpieczeniowi, ani też przedstawiciele handlowi. Najwięcej wakatów jest obecnie na stanowiskach w agencjach i oddziałach banków.